O prawie budowlanym, czyli jak odróżnić budowę, remont i przebudowę?

budowa remont
0

Prawo budowlane, które zostało wprowadzone 7 lipca 1994r., potrafi nieraz przyprawić o ból głowy, zwłaszcza osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego. Warto jednak w sposób przejrzysty określić czym różnią się pomiędzy sobą pojęcia tj. remont, budowa oraz przebudowa, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 

Co znaczy pojęcie 'budowa’ w świetle prawa budowlanego? 

Najprościej można wskazać, że budowa to wykonywanie obiektu budowlanego a więc podejmowanie działań, celem zrealizowania obiektu budowlanego. Obiekt ten ma być zlokalizowany w konkretnym miejscu, które ustawodawca określa terminem 'plac budowy’. Należy jednak wiedzieć, że pod pojęciem 'budowa’, kryje się również odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego. Najłatwiej jest zapamiętać, że pojęcie to jest ściśle związane z powstaniem nowej substancji budowlanej. Warto wiedzieć, że brakuje definicji legalnej pojęć: odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, więc w tym zakresie należy posiłkować się orzecznictwem sądowym. 

Co należy rozumieć poprzez pojęcie 'remont’? 

Określenie to znalazło stosowną definicję w art. 3 pkt. 8, wspomnianego powyżej Prawa Budowlanego. Remont jest dokonaniem robót budowlanych, remontowych w powstałym już obiekcie budowlanym. Celem prac może być m.in. odtworzenie stanu pierwotnego danego budynku. Przebudowa natomiast to praca w wyniku której, zmianie podlegają parametry użytkowe oraz techniczne istniejącego budynku, z tym jednak uwzględnieniem, że zmiana nie dot. elementów charakterystycznych powiązanych np. z kubaturą czy też z powierzchnią zabudowy. 

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *